138 - Jezus, leven van ons leven
 
1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan Uw lijden
Om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
Zij U daarvoor dank en eer.
 
2 Gij die alles hebt gedragen
Al de haat en al de hoon,
Die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
Als de minste mens gebonden,
Aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
Zij U daarvoor dank en eer.
 
3 Die gewillig waart ten dode,
In het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
Hoe verlaten moet Gij zijn,
Troosteloos aan 't kruis gehangen
Opdat wij Uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
Zij U daarvoor dank en eer.
 
4 Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
Zonder schuld, om onze schuld,
Opdat wij door U verheven
Als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
Zij U daarvoor dank en eer.
 
5 Koning tot een spot getekend
Met een riet en doornenkroon,
Bij de moordenaars gerekend
Overstelpt met smaad en hoon,
Opdat naar Uw welbehagen
Wij de kroon der ere dragen.
Duizend, duizenmaal, o Heer,
Zij U daarvoor dank en eer.
 
6 Dank zij U, o Heer des levens,
Die de dood zijt doorgegaan,
Die Uzelf ons hebt gegeven
Ons in alles bijgestaan,
Dank voor wat Gij hebt geleden,
In Uw kruis is onze vrede.
Voor Uw angst en diepe pijn
Wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Tekst: Ernst C. Homburg
Muziek uit: Darmstadt Gesangbuch
De melodie wijkt iets af van de diverse melodieŽn die in Nederland voor dit lied gebruikelijk zijn
Oorspronkelijke Duitse tekst: Jesu, meines Lebens Leben
Liedboek voor de Kerken - lied 182
Afwijkende teksten: Bundel Johan de Heer - lied 303, Gezang 49 - Jezus, leven van mijn leven
Schrift: Kolossenzen 3:4