Nicolaas Beets
Nicolaas Beets (1814-1903).
Hij is de vertaler van dit lied.
Hij was schrijver en dichter
en schreef o.a. het boek
Camera Obscura onder het
pseudoniem Hildebrand.
Op latere leeftijd was hij dominee.
136 - Ach, blijf met Uw genade
 
1 Ach, blijf met Uw genade,
Heer Jezus, ons nabij,
Opdat ons nimmer schade
Des bozen heerschappij!
 
2 Woon met Uw levenswoorden,
Verlosser, bij ons in,
En trek ons met de koorden
Van Uwe zondaarsmin!
 
3 Ach, licht ons met Uw stralen,
Gij, Licht der wereld, voor,
Opdat wij niet verdwalen
Of struik'len op ons spoor!
 
4 Vervul met Uwe zegen
Onz' armoe, rijke Heer,
En zend op onze wegen
Uw kracht en goedheid neer!
 
5 Ach, neem ons in Uw hoede,
Gij, onverwinb're Held,
En weer des satans woede
En 's werelds boos geweld!
 
6 Ach, blijf ons met Uw trouwe
Nabij, Heer, groot en goed,
Op wie ons harte bouwe
Met onbezweken moed!

Tekst: Joshua Stegmann
Muziek: Melchior Vulpius
Oorspronkelijke Duitse tekst: Ach bleib mit deiner Gnade
Vertaling Nederlands door: Nicolaas Beets
Bundel Johan de Heer - lied 924, Gezang 214,
Liedboek voor de Kerken - lied 423 (alleen vers 1, 3, 4 en 5, tekst wijkt iets af),
Bundel Johan de Heer - lied 3 (slechts 3 verzen met afwijkende tekst)
Zelfde melodie als: Bundel Johan de Heer - lied 557, Gezang 8,
Liedboek voor de Kerken - lied 124 - Nu daagt het in het oosten
Schrift: Johannes 15:10