64 - Als op 's levens zee de stormwind om u loeit
       (Tel uw zegeningen)
 
1 Als op 's levens zee de stormwind om u loeit,
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
 
Refrein Tel uw zegeningen, één voor één;
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze, tel ze alle, en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze één voor één,
Tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
 
2 Drukken 's levens zorgen u soms zwaar terneer,
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer;
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên.
 
3 Als ge ziet op and'ren met veel geld en goed,
Weet, uw Hemelvader geeft u overvloed.
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop,
Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.
 
4 Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng'len luist'ren toe,
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)

Tekst: Johnson Oatman, Jr.
Muziek: Edwin O. Excell
Bundel Johan de Heer - lied 256
Schrift: 1 Tessalonicenzen 5:18