59 - Christus, onze Heer verrees
 
1 Christus onze Heer verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja!
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
 
2 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja!
Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja!
Die aanvraardde kruis en graf, halleluja!
Dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!
 
3 Maar Zijn lijden en Zijn strijd, halleluja!
Heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!

Tekst: Charles Wesley
Muziek: Lyra Davidica
Bundel Johan de Heer - lied 496, Liederen van het Leger des Heils - lied 489,
Opwekking - lied 352, Gezang 61, Liedboek voor de kerken - lied 215
Schrift: Marcus 16:6