54 - Komt allen tezamen
 
1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engílen hier geboren.
 
Refrein Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
 
2 Komt allen tezamen, komt verheugd van harte.
Bethlehems stal in den geest bezocht.
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren.
 
3 De hemelse englen riepen eens de herders
Weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
 
4 Het licht van de Vader, licht van den beginne,
Zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
Goddelijk kind, gewonden in de doeken!
 
5 O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
Neem onze liefdí in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Tekst: John F. Wade
Muziek: John F. Wade
Bundel Johan de Heer - lied 452, Wie zingt er mee - lied 81, Gezang 18, Liedboek voor de kerken - lied 138
Schrift: Lucas 2:15-16