53 - Grote God, wij loven U
 
1 Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
En bewondert uWe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
Blijft Gij ook in eeuwigheid.
 
2 Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
Looft Uw liefd' en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
Roepen U nooit lovensmoe:
„Heilig, heilig, heilig” toe!
 
3 Heer, ontferm U over ons,
Open Uwe Vaderarmen,
Stort Uw zegen over ons,
Neem ons op in Uw erbarmen.
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan,
Laat ons niet verloren gaan.

Tekst: Toegeschreven aan Ignaz Franz
Muziek: Katholisches Gesangbuch, Vienna
Bundel Johan de Heer - lied 724, Liederen van het Leger des Heils - lied 14,
Wie zingt er mee - lied 22, Gezang 149, Liedboek voor de kerken - lied 444
Schrift: Psalm 103:2