Franz Xaver Gruber
Franz Xaver Gruber (1787-1863).
Hij is de componist van de
oorspronkelijke melodie
van dit lied.
50 - Stille nacht
 
1 Stille nacht, heilige nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal
Werd geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
 
2 Hulp'loos kind, heilig kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G' Uw rijkdom ontzegt,
Werd G' in stro en in doeken gelegd.
Leer m' U danken daarvoor,
Leer m' U danken daarvoor,
Leer m' U danken daarvoor,
Leer m' U danken daarvoor.
 
3 Stille nacht, heilige nacht,
Heil en vree wordt gebracht,
Aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer,
Amen! Gode zij eer,
Amen! Gode zij eer,
Amen! Gode zij eer.
 
Tekst: Josef Mohr
Muziek: Franz X. Gruber
Bundel Johan de Heer - lied 194, Glorieklokkenbundel - lied 136, Liedboek voor de kerken - lied 143
Schrift: Lucas 2:8-9
 
(De melodie die u hoort wijkt wellicht enigszins af van de melodie die u gewend bent. Wij laten u hier echter exact de oorspronkelijke muziek horen, inclusief de begeleiding, zoals die door Franz X. Gruber in 1818 op de tekst van Josef Mohr gecomponeerd werd. De melodie is in de loop der tijd aangepast en ingekort tot wat we nu kennen. Het is echter interessant om de oorspronkelijke prachtige versie ook eens te horen. Aanvankelijk bestond het lied uit zes verzen, zie de oorspronkelijke Duitse tekst.)