44 - Neem mijn leven, laat het, Heer
 
1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
Toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
Tot Uw lof en dienst bereid,
Tot Uw lof en dienst bereid.
 
2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
Trouw en vaardig tot Uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
Op de wegen van Uw wet,
Op de wegen van Uw wet.
 
3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
Dat zij Uw getuigen zijn,
Dat zij Uw getuigen zijn.
 
4 Neem mijn zilver en mijn goud,
Dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
Tot een werktuig in Uw hand,
Tot een werktuig in Uw hand.
 
5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
Dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
Dat Uw Heilge Geest er woon',
Dat Uw Heilge Geest er woon'.
 
6 Neem mijn zonden en mijn schuld
In 't beleid van Uw geduld.
Maak dat ik, opstandig kind,
Steeds de weg tot U hervind,
Steeds de weg tot U hervind.
 
7 Neem, o Trooster, mijn verdriet,
Gij veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij Uw kracht
Steeds in zwakheid wordt volbracht,
Steeds in zwakheid wordt volbracht.
 
8 Neem en weeg mijn staat en stand
In de weegschaal van Uw hand.
Maak dat ik in deemoed leer
Knecht te zijn, als Gij, o Heer,
Knecht te zijn, als Gij, o Heer.
 
9 Neem en zegen alle vreugd,
Al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
Mens te wezen in Uw Naam,
Mens te wezen in Uw Naam.
 
10 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k Leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
Ben ik aan U toegewijd,
Ben ik aan U toegewijd.
 
(De verzen 6 t/m 9 zijn er later in het Liedboek voor de kerken aan toegevoegd
en komen alleen daarin voor.)

Oorspronkelijke Engelse tekst: Frances R. Havergal
Muziek: Henri A.C. Malan (Deze compositie wijkt af van de melodie die in Nederland gebruikelijk is)
Bundel Johan de Heer - lied 134, Gezang 228, Liedboek voor de kerken - lied 473
Schrift: Romeinen 12:1