39 - Wat een dag zal dat zijn
 
1 Binnenkort komt de dag
Dat ik Hem begroeten mag.
Mijn problemen voorbij,
Jezus komt en 'k weet dat Hij
Mij een plaats heeft toebereid;
Vrede tot in eeuwigheid.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
 
Refrein Wat een dag, wat een dag,
Als ik Hem begroeten mag
En voorgoed naar Hem zal gaan,
Oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan Zijn hand
Naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn (zal dat zijn).
 
2 Alle zorgen voorbij,
Want ook dat beloofde Hij.
En geen ziekte, geen pijn,
Geen verdeeldheid zal er zijn,
Maar wij juichen voor de troon,
Zijn voor altijd bij Gods Zoon.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
 
Refrein Wat een dag, wat een dag,
Als ik Hem begroeten mag
En voorgoed naar Hem zal gaan,
Oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan Zijn hand
Naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn (zal dat zijn).
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn (zal dat zijn).

Oorspronkelijke Engelse tekst: Jim Hill
Muziek: Jim Hill
Schrift: Marcus 14:62