36 - Zijn oog is op de musjes
 
1 Waarom zijt gij ontmoedigd,
Verslagen o, mijn hart?
Hoe ziet ge wankelmoedig,
Slechts op uw schuld en smart.
Uw Heiland draagt uw lasten,
In zorg is Hij nabij.
Zijn oog is op de musjes,
En ik weet Hij zorgt voor mij,
Zijn oog is op de musjes,
En ik weet Hij zorgt voor mij.
 
Refrein Gods trouwe, tedere liefde (ja liefde),
Maakt het hart zo stil en blij (ja blij),
Zijn oog is op de musjes,
En ik weet Hij zorgt voor mij.
 
2 Laat niets uw ziel beklemmen,
Zijn woord zegt teer en zacht:
„Kom tot Mij met uw noden,
'k Schonk licht in donk're nacht.”
Mijn harte juicht van vreugde,
Mijn Jezus denkt aan mij,
Zijn oog is op de musjes,
En ik weet Hij zorgt voor mij,
Zijn oog is op de musjes,
En ik weet Hij zorgt voor mij.
 
3 Wanneer ik, in verzoeking,
Geen licht zie op mijn pad,
Dan steunt mijn ziel op Jezus,
Hij is mijn troost en schat.
De donk're wolk drijft henen,
En ik zing weer vrij en blij,
Zijn oog is op de musjes,
En ik weet Hij zorgt voor mij.
Zijn oog is op de musjes,
En ik weet Hij zorgt voor mij.

Oorspronkelijke Engelse tekst: Civilla D. Martin
Muziek: Charles H. Gabriel
Schrift: MatteŁs 10:29-31