13 - Zoals ik ben
 
1 Zoals ik ben, 'k heb anders niet
Dan 't offer ook voor mij geschied
En dat U zelf mij roepen liet,
O Lam van God, ik kom, ik kom.
 
2 Zoals ik ben, niet meer gewacht
Of 'k iets vermag in eigen kracht.
Tot U, die alles hebt volbracht,
O Lam van God, ik kom, ik kom.
 
3 Zoals ik ben, ofschoon altijd
In twijfel in opstandigheid,
Van binnen vrees, van buiten strijd,
O Lam van God, ik kom, ik kom.
 
4 Zoals ik ben, arm, ziek en blind,
Opdat 'k in U mijn rijkdom vind
En U mijn wonden weer verbindt,
O Lam van God, ik kom, ik kom.
 
5 Zoals ik ben, ontvangt U mij,
Verwelkomt, reinigt, spreekt U vrij.
Daar ik op Uw beloften pleit,
O Lam van God, ik kom, ik kom.
 
6 Zoals ik ben Uw liefde, Heer,
Wierp elke hinderpaal terneer
Om slechts te zijn van U, o Heer,
O Lam van God, ik kom, ik kom.
 
7 Opdat in mij Uw liefde blijkt,
Zo hoog, zo diep, zo vol, zo vrij,
Nu hier, straks bij U in Uw rijk,
O Lam van God, ik kom, ik kom.

Tekst: Charlotte Elliott
Muziek: William B. Bradbury
Bundel Johan de Heer - lied 686 en 711 - Zoals gij zijt
Schrift: Johannes 1:29