548 - Wij zingen van de liefde van Jezus
 
1 Wij zingen van de liefde van Jezus,
Van blijdschap in 't leven met Hem.
O, zing van de vreugd met ons mede
En wijd Hem uw hart en uw stem.
 
Refrein Wij gaan voort (wij gaan voort) in de kracht (in de kracht)
Van Jezus, die 't al heeft volbracht.
Wij gaan voort (wij gaan voort) in de kracht (in de kracht)
Van Jezus, die 't al heeft volbracht.
 
2 Wij roemen Zijn wond're genade,
Wij prijzen de kracht van Zijn Bloed.
In Hem zijn wij steeds overwinnaar,
Wanneer ons de vijand ontmoet.
 
3 Komt jubelt en zingt nu gij allen,
Gij jong'ren en oud'ren tezaam.
Want Jericho's muur is gevallen,
Door 't juichen tot eer van Zijn Naam.