547 - Als uw hart verlangt naar zonneschijn
 
1 Als uw hart verlangt
Naar zonneschijn,
Als u zoekt naar vreugd' en kracht,
Weet, er is een Vrind
Die u bemint,
Die reeds zo lang aan u dacht.
 
Refrein Jezus heeft u lief.
Geef Hem uw hart.
Hij wacht zo lang reeds op u.
Wereldvreugd' verdwijnt,
Hoe mooi zij schijnt.
Jezus blijft immer getrouw.
 
2 Onder moeit' en zorg,
In nood en strijd,
Weet dat Jezus is nabij.
Nimmer faalt de Heer.
Hij helpt steeds weer.
Jezus is steeds aan uw zij.
 
3 Jezus blijft u trouw
In donk're nacht,
Ook al stormt het om u heen.
Wat het leven biedt,
O twijfel niet.
Jezus laat nimmer alleen.