545 - Zend het vuur neer
 

Vers 1
Bes
Sa-men wachtend in de opperkamer
   Es         Bes
Op bevel van de verrezen Heer.
    F7     Bes
De belofte van de Vader
    C     C7  F
Viel op de discip'len neer (o halleluja),
 F7   Bes
Toen de Geest van God op allen daalde,
     Es          D
Als een sterke wind en tongen vuur.
    Cm   Dm F7 Bes
Zo ook zoeken wij de ze-gen:
Gm Ges7b5 Bes        F7 Bes
Vul ons  hart met glorie in dit uur.
Refrein
Bes
Zend het vuur neer, zend het vuur neer.
     Es       Bes
Zend het vuur des Geestes neer.
     F7      Bes
Wij verlangen te ontvangen
    C     C7 F7
En wij roepen tot U, Heer (o halleluja):
     Bes
Zend het vuur neer, zend het vuur neer.
    Es       D
Dat de hemel zich ontsluit'.
    Cm     Dm F7 Bes
Uit de schitt'ring van Uw we-zen
 Gm Ges7b5 Bes        F7 Bes
Stort het  Pinkstervuur op allen uit.
Vers 2
Als Elia staan wij op de Karmel
En getuigen van dit blijde feest:
Jezus Redder en Geneesheer,
Ja, Hij doopt nog met Zijn Geest! (o halleluja)
Geef dit levend water aan de zondaar.
Om te redden staat Zijn liefde klaar,
Door het volle evangelie,
Want Gods ganse Woord blijft eeuwig waar.
Vers 3
Met elkander zoeken wij de zegen,
De belofte van het nieuw verbond
Voor de vaders en de kind'ren,
Voor die tijd en deze stond (o halleluja).
Wij geloven in die volle vreugde,
Grijpen biddend de doorboorde hand.
Schenk, o schenk Uw Geestesgaven.
Zet ons hart met hemelvuur in brand.
Vers 4
Met een kolenvuur van 't hemels altaar
Raak de lippen aan tot lof en prijs,
Tot aanbidding en vervulling.
Dat ons lied ten hemel rijz' (o halleluja).
Laat de wolkkolom nu nederdalen.
Overstroom ons met Uw vuur en licht.
Juichend trekken wij steeds verder,
Want het eind der reis komt reeds in 't zicht.