542 - Vaarwel!
 
1 Vaarwel, moog' Jezus u geleiden.
Vaarwel, Zijn troost zij u nabij.
Hemels licht omstraal' u als de morgen,
Tot gij komt aan d' overzij.
 
2 Vaarwel, houd vast Zijn sterke handen.
Vertrouw op Hem, in 't uur van de strijd.
Hij doet straks uw scheepje veilig landen
Aan de grens der eeuwigheid.
 
3 Vaarwel, straks zijn wij weer herenigd
Bij 't opengaan der paarlenpoort.
Dan zal saam tot Hem ons danklied rijzen
In een juub'lend lofaccoord.