541 - Mijn laatste zang
 

Vers 1
 D  Ddim7 D        G   A7  G Ddim7 D
Mijn laat-ste lied zal 'k zingen voor mijn Je-zus.
   A7 D  A7  A6   A  A7sus2 A6  A7  D
Mijn laatste woord zal 'k spre - ken tot Zijn eer.
  Ddim7 D       G    A7 G Ddim7 D
Hij, die mij vrijkocht met Zijn eigen le-ven,
   A7 E7  A  A7  D Dsus4 A7  D
Waar is een Vriend zo trouw als mijne Heer?
Refrein
 D  A7 G  D    A  D   A
Mijn laatste zang zal zijn voor Jezus,
     Asus4 A A7sus2 A6 A7sus2 D
Mijn laat-ste woord zal zijn voor Hem,
    Ddim7 A7  D      B7 Em G
Tot 'k straks met Hem zal zijn ver-e-nigd,
   A7 G   D   A7  D
In 't hemels, nieuw Jeruzalem.
Vers 2
Geen and're naam is als de Naam van Jezus,
Zo zoet van klank, vol majesteit en kracht.
Van deze Naam moet steeds mijn ziel getuigen,
Zo lang 'k verkeer in 's werelds zondenacht.
Vers 3
Mijn laatste lied zal 'k zingen voor mijn Jezus,
Totdat Zijn stem mij roept naar 't Vaderhuis.
Mijn laatste woord zal spreken van Zijn liefde.
Mijn laatste blik zal breken op Zijn kruis.