541 - Mijn laatste zang
 
1 Mijn laatste lied zal 'k zingen voor mijn Jezus.
Mijn laatste woord zal 'k spreken tot Zijn eer.
Hij, die mij vrijkocht met Zijn eigen leven,
Waar is een Vriend zo trouw als mijne Heer?
 
Refrein Mijn laatste zang zal zijn voor Jezus,
Mijn laatste woord zal zijn voor Hem,
Tot 'k straks met Hem zal zijn verenigd,
In 't hemels, nieuw Jeruzalem.
 
2 Geen and're naam is als de Naam van Jezus,
Zo zoet van klank, vol majesteit en kracht.
Van deze Naam moet steeds mijn ziel getuigen,
Zo lang 'k verkeer in 's werelds zondenacht.
 
3 Mijn laatste lied zal 'k zingen voor mijn Jezus,
Totdat Zijn stem mij roept naar 't Vaderhuis.
Mijn laatste woord zal spreken van Zijn liefde.
Mijn laatste blik zal breken op Zijn kruis.