540 - Zeg moedig: „Neen”
 

Vers 1
 G
Gij staat op de drempel des levens
  D           G
In jeugdige frisheid en kracht.

De wereld staat wijd voor u open
  D     A7       D
En lokt u met schitt'ring en pracht.
  D7          G
Rondom u zijn duizend gevaren.
  D7          G
O, zie op uw Heiland alleen.
   B            Em
Hij helpt u in 't uur der verzoeking.
   C     D7       G
Zeg eerlijk en moedig steeds: Neen!
Refrein
 G
Zeg eerlijk en moedig steeds: Neen (zeg steeds: Neen)!

Zeg eerlijk en moedig steeds: Neen (zeg steeds: Neen)!
  D7
Weersta 's bozen macht.
  G
De Heer geeft u kracht.
  D7             G
Zeg eerlijk en moedig steeds: Neen!
Vers 2
Neen, nimmer zult gij overwinnen,
Wanneer gij niet vol zijt van God.
O, sluit een verbond met uw Heiland
En wandel naar 's Heren gebod.
Kap af toch de hand die u ergert.
Wend af van de wereld uw schreÍn.
Als satan uw ziel wil verleiden,
Zeg eerlijk en moedig steeds: Neen!
Vers 3
Bewaar toch uw hart voor de zonde.
Wees rein als een ster in de nacht.
O, ga in de wereld, mijn jong'ren,
Maar spreek van uw Meester met kracht.
Ja, blijf in Zijn liefde verborgen
En steun op Zijn goedheid alleen.
Dan krijgt ge ook kracht om te weig'ren
En moedig te spreken: Ga heen!