538 - Victorie door het Bloed van Calvarie
 
1 In de strijd des levens staat Hij u terzij.
Onder moeite en gevaar is Hij nabij.
Blijf op Jezus bouwen in de felste nood.
Hem kunt gij vertrouwen, zelfs tot in de dood.
 
Refrein Overwinning, overwinning door het Bloed van Calvarie.
Overwinning, overwinning door het Bloed van 't Lam.
God schenkt overwinning, God schenkt overwinning,
Door het Bloed van Calvarie, het Bloed van 't Lam.
 
2 Onbevreesd en moedig houdt de ziele stand,
Die zich steeds laat leiden door Gods trouwe hand.
Nimmer kunt gij falen, steunend op Zijn kracht.
Heil de ziel die al zijn hulp van God verwacht.
 
3 God schenkt overwinning over satans macht.
Jezus heeft op 't kruis verlossing ons gebracht.
Wil toch niet versagen, straks wacht u het loon.
D' overwinnaarsschaar ontvangt een gouden kroon.