537 - Ik zag mijn moeder knielend
 

Vers 1
F           C7   F
In de avondstond, vol rust en vree,
  C7   F  C7 F
Het oog omhoog gericht,
             C7  F
Zag ik, in een lief'lijk visioen,
   C7    F C7  F
Mijn moeder in hemels licht.
Refrein
F Bes       F
Ik zag mijn moeder knielen,
  C7        F
Eerbiedig voor God neer,
   Bes        F
En 'k hoorde zacht haar fluist'ren:
  C7        F
Gedenk mijn kind, o Heer.
Vers 2
In het verre land hoord' ik die stem,
Zacht pleitende voor haar kind,
En ik weet, God hoort het trouw gebed
Van 'n moeder, die zo bemint.
Vers 3
Als beproeving in mijn leven komt,
Dan weet ik Gods hulp nabij.
Een zoete troost vervult mijn hart,
Want 'k weet: moeder bidt voor mij.
Vers 4
O, waar ouders bidden voor hun kind,
Vangt steeds de verlossing aan.
Onze God verhoort 't geloofsgebed.
Hij laat nooit een bidder staan.