535 - Dieper in Uw liefde, o Jezus
 
1 Dieper in Uw liefd' o Jezus,
Dichter aan Uw hart, o Heer,
Voller van Uw kracht en glorie,
Daag'lijks sterker, meer en meer.
 
Refrein Doe mij leven, o mijn God,
Naar Uw Woord en Uw gebod,
Rein en heilig tot Uw eer.
Vorm mij naar Uw beeld, o Heer.
 
2 Meer getrouw aan 't licht des Geestes,
Stiller, onder hoon en spot,
Onderworpen, meer, in 't lijden,
Aan de leiding van mijn God.
 
3 Inniger met U verbonden,
O mijn Heiland, vol gena,
Dieper blik in 't hoog mysterie
Van het kruis van Golgotha.
 
(De tweede stem is de melodie van dit lied.)