534 - Neem op uw kruis en volg Mij
 

Vers 1
Bes      Es Bes Bessus4 Bes   Besdim7 F7
Eens wandeld' ik bij  a - vond-zon - ne - schijn
    Cm7  F7        Bes
En zag een vreemd'ling op het pad.
      Es Bes F Bes   Besdim7 F7
Hij ging gebo-gen onder zwa - re  last.
   Bes Cm7  F    F7   Bes
Hij droeg een kruis, zo moe en mat.
Refrein
 Bes7 Es         Esm Bes
„Neem op uw kruis en volg Mij na”,
      Es Bes   C7  F
Zo spreekt de Heiland, vol gena.
  Bes F  Bes F Bes Bes7 Es
Zal ik niet brengen de - ze offerand',
 C7 Bes Bes6sus4 F7    Bes
Waar Je - zus  gaf Zijn al?
Vers 2
Ik zag Zijn teed're handen, diep verwond.
Toen knield' ik wenend voor Hem neer
En kuste stil die teek'nen mijner schand',
Gedragen door mijn dierb're Heer.
Vers 3
„O, laat mij dragen, Jezus mijn, Uw kruis”,
Zo smeekt' ik gans bedroefd van geest,
En ziet, daar zag ik, liggend voor mijn voet,
Het kruis, door mij zo lang gevreesd.
Vers 4
Toen koos voor eeuwig ik Zijn dierbaar kruis
En draag het tot de hemelpoort.
Daar zal Hij 't ruilen voor een erekroon
En voeren mij, in 't zaligst oord.