534 - Neem op uw kruis en volg Mij
 
1 Eens wandeld' ik bij avondzonneschijn
En zag een vreemd'ling op het pad.
Hij ging gebogen onder zware last.
Hij droeg een kruis, zo moe en mat.
 
Refrein „Neem op uw kruis en volg Mij na”,
Zo spreekt de Heiland, vol gena.
Zal ik niet brengen deze offerand',
Waar Jezus gaf Zijn al?
 
2 Ik zag Zijn teed're handen, diep verwond.
Toen knield' ik wenend voor Hem neer
En kuste stil die teek'nen mijner schand',
Gedragen door mijn dierb're Heer.
 
3 „O, laat mij dragen, Jezus mijn, Uw kruis”,
Zo smeekt' ik gans bedroefd van geest,
En ziet, daar zag ik, liggend voor mijn voet,
Het kruis, door mij zo lang gevreesd.
 
4 Toen koos voor eeuwig ik Zijn dierbaar kruis
En draag het tot de hemelpoort.
Daar zal Hij 't ruilen voor een erekroon
En voeren mij, in 't zaligst oord.