533 - In de hof
 

Vers 1
  As
'k Vertoef in de hof, gans alleen,
    Des           As
Waar de dauw ligt, blank op de bloemen,
   Es7          As
En ik hoor de stem van mijn Heiland
   Bes7      Es
Mijn naam met liefde noemen.
Refrein
Es Es7 As          Es7
En Hij gaat met mij en Hij spreekt tot mij
                As
En vertelt van Zijn liefde tot mij.
         C7      Fm  As7 Des
En een vreugd, zo zalig, doorstroomt mijn hart,
   As     Es7     As
Maar niemand verstaat dit als Hij.
Vers 2
Hij spreekt en de klank van Zijn stem
Doet de vogels rondom mij zwijgen.
Alles luistert stil naar die wond're toon.
Zacht ritselen de twijgen.
Vers 3
Ik wandel zo stil met mijn Heer,
Tot de nacht zijn neev'len vergadert,
Maar Zijn stem klinkt voort, in mijn blijde ziel,
Tot d' eeuw'ge morgen nadert.