532 - Breng licht in het hoekje waar gij zijt
 
1 Blijf niet wachten op de daden die gij hoopt te doen.
Nu is 't Gods welaangename tijd.
Uwe plichten in dit leven moet gij nu voldoen.
Breng 't licht in 't hoekje waar gij zijt.
 
Refrein Breng licht in 't hoekje waar gij zijt.
Breng licht in 't hoekje waar gij zijt.
Laat Gods liefde stralen uit uw leven, t' allen tijd.
Breng licht in 't hoekje waar gij zijt.
 
2 Achter donk're wolken staat de zon steeds op haar post.
Wees ook gij een stralend licht, altijd.
Spreek van 't dierbaar Bloed van Jezus dat de ziel verlost.
Breng licht in 't hoekje waar gij zijt.
 
3 Leg uw gaven en talenten aan uw Meesters voet.
Laat uw leven Hem zijn toegewijd.
Wees een zonnestraal voor elk, in voor- en tegenspoed.
Breng licht in 't hoekje waar gij zijt.