530 - Heb ik vergeten?
 
1 Heb ik vergeten de roepstem mijns Meesters?
Heb ik vergeten die heilige stond,
Toen ik mij neerwierp in 't stof aan Zijn voeten,
En daar voor eeuwig reiniging vond?
 
2 Heb ik vergeten miljoenen rondom mij,
Stervend in zonde en vloekend hun lot?
Bracht ik hen nimmer de boodschap van vrede?
Heb ik vergeten de liefd' van God?
 
3 Heb ik vergeten, die zalige ure,
Toen ik mij gaf voor het werk van mijn Heer,
Al mijne gaven Hem stelde ten offer?
Heb ik vergeten Zijn liefd', zo teer?
 
4 Heb ik vergeten, dat Jezus zal komen?
Ben ik bereid om straks binnen te gaan?
Help mij, o Here, mijn lamp te bereiden,
Opdat ik straks niet buiten zal staan.