529 - Ruimt de stenen weg
 

Vers 1
 G               D
Ruimt de stenen weg, heft de banier omhoog.
 D7                G D7  G
Maakt uw paden recht en richt op God het oog.
                G7 C  G  C
Breekt met d' oude zonden, waar uw hart aan hecht.
            Am7    G  D7 G
Wandelt voor Gods aangezicht en weest oprecht.
Refrein
 G               D
Zuivert uw gemoed van d' oude zonden.
                 G
Wil in woord en daad Gods eer verkonden.
              C
Dient getrouw uw Heer en leeft slechts tot Zijn eer.
   G                  D7 G
O, ruimt de stenen weg, maakt plaats voor Jezus.
Vers 2
Ied're steen verspert de doorgang tot uw hart.
Nooit kan God u redden uit uw zielesmart,
Zo ge niet gehoorzaam let op Zijn gebod.
Ruimt de stenen weg, eerst dan ontmoet ge God.
Vers 3
Laat uw harte rein'gen door het Bloed van 't Lam.
Dat alleen kan doven ied're zondevlam.
Als verzoeking dreigt, heft de banier omhoog.
't Licht zal u omstralen van des hemels boog.
Vers 4
Blust de Heil'ge Geest niet uit, gij kind van God.
Ruimt de stenen weg, geeft in Gods hand Uw lot.
Jezus geeft u kracht het kwade te weerstaan.
Hij, de trouwe Leidsman, zal steeds met u gaan.