529 - Ruimt de stenen weg
 
1 Ruimt de stenen weg, heft de banier omhoog.
Maakt uw paden recht en richt op God het oog.
Breekt met d' oude zonden, waar uw hart aan hecht.
Wandelt voor Gods aangezicht en weest oprecht.
 
Refrein Zuivert uw gemoed van d' oude zonden.
Wil in woord en daad Gods eer verkonden.
Dient getrouw uw Heer en leeft slechts tot Zijn eer.
O, ruimt de stenen weg, maakt plaats voor Jezus.
 
2 Ied're steen verspert de doorgang tot uw hart.
Nooit kan God u redden uit uw zielesmart,
Zo ge niet gehoorzaam let op Zijn gebod.
Ruimt de stenen weg, eerst dan ontmoet ge God.
 
3 Laat uw harte rein'gen door het Bloed van 't Lam.
Dat alleen kan doven ied're zondevlam.
Als verzoeking dreigt, heft de banier omhoog.
't Licht zal u omstralen van des hemels boog.
 
4 Blust de Heil'ge Geest niet uit, gij kind van God.
Ruimt de stenen weg, geeft in Gods hand Uw lot.
Jezus geeft u kracht het kwade te weerstaan.
Hij, de trouwe Leidsman, zal steeds met u gaan.