528 - Daar is een innige bede in mijn hart
 
1 Daar 's een innige be in mijn hart,
Daag'lijks groeiend in volheid en kracht,
Een begeerte, zo zuiver en rijk:
„Maak mij, Heer, aan Uw beelt'nis gelijk”.
 
Refrein Blijvend in U, kan 'k verwinnaar zijn
Over de schaduw van zond' of pijn.
'k Rust in Uw kracht, die het kranke heelt.
Vorm mij, o Jezus, naar Uw beeld.
 
2 In mijzelf ben 'k zo hulp'loos en klein.
Laat m' in Jezus geborgen steeds zijn.
Hij de wijnstok, vol schoonheid en kracht
Leeft Zijn leven in mij, dag en nacht.
 
3 In Hem blijvend, draag 'k immer veel vrucht,
Is mijn ziel voor geen vijand beducht.
Doe mij bloeien in U, meer en meer,
Als de rank aan de wijnstok, o Heer.
 
4 Onder 't Bloed van het Lam leef ik vrij.
Welk een trouwe Verlosser is Hij!
Daag'lijks nauwer verbonden met Hem,
Geef 'k slechts acht op Zijn lief'lijke stem.