526 - Jezus en ik
 
1 Wand'lend in het morgenlicht,
Jezus en ik.
Wand'lend voor Gods aangezicht,
Mijn Jezus en ik.
 
Refrein Hij houdt mijn hand gevat
Op 't smalle pad.
Hij helpt mij dragen 't kruis
Tot 't Vaderhuis.
Hij is mijn Al in al,
Voert mij door 't aardse dal,
Totdat 'k betreed met Hem
Het nieuw Jeruzalem.
 
2 Wand'lend in de middagzon,
Jezus en ik.
Samen rustend bij de bron,
Mijn Jezus en ik.
 
3 Wand'lend in het avondlicht,
Jezus en ik.
Hoopvol 't oog omhoog gericht,
Mijn Jezus en ik.
 
4 Samen door het leven heen,
Jezus en ik.
Steunend op Zijn arm alleen,
Mijn Jezus en ik.