525 - Aan de overzij van de Jordaan
 

Vers 1
Bes Besdim7 Bes   F  Bes Es     Bes
O,  daar 's een weerzien voor hem, die gelooft,
          F Bes F
Aan de overzij van de Jordaan.
     Bes Besdim7 Bes  F Bes Es    Bes
Waar Gods kin-d'ren, ontheven van moeite en smart,
        Es Bes  F7  Bes
Voor Gods troon in glorielicht staan.
Refrein
 Bes            Es    Bes
't Is slechts een droom, 'n wondere droom,
              F
Een glijden door zilveren stroom,
  Bes  F7  Bes   Es       Bes
Een za-lig ontwaken en heerlijkheid smaken,
      Es Bes  F7 Bes
Aan d' overzij van de Jordaan.
Vers 2
Jezus verwon voor ons zonde en dood,
Door Zijn lijden op Calvarie.
Ja, de prikkels des doods droeg Hij zelve op 't kruis
En maakte ons vrij, o glorie!
Vers 3
Zij die ontslapen in Christus, de Heer,
Gaan de eeuwigheid blij tegemoet.
De nacht is voorbij voor de reinen van hart,
Verlost van hun schuld door het Bloed.
Vers 4
Sta niet vol vrees aan de donk're Jordaan,
Want uw Jezus maakt 't licht om u heen.
Hij heeft immers beloofd, dat Hij met u zal zijn.
Hij laat u, Zijn kind, niet alleen.