525 - Aan de overzij van de Jordaan
 
1 O, daar 's een weerzien voor hem, die gelooft,
Aan de overzij van de Jordaan.
Waar Gods kind'ren, ontheven van moeite en smart,
Voor Gods troon in glorielicht staan.
 
Refrein 't Is slechts een droom, 'n wondere droom,
Een glijden door zilveren stroom,
Een zalig ontwaken en heerlijkheid smaken,
Aan d' overzij van de Jordaan.
 
2 Jezus verwon voor ons zonde en dood,
Door Zijn lijden op Calvarie.
Ja, de prikkels des doods droeg Hij zelve op 't kruis
En maakte ons vrij, o glorie!
 
3 Zij die ontslapen in Christus, de Heer,
Gaan de eeuwigheid blij tegemoet.
De nacht is voorbij voor de reinen van hart,
Verlost van hun schuld door het Bloed.
 
4 Sta niet vol vrees aan de donk're Jordaan,
Want uw Jezus maakt 't licht om u heen.
Hij heeft immers beloofd, dat Hij met u zal zijn.
Hij laat u, Zijn kind, niet alleen.