524 - Het wonderland
 

Vers 1
  Bes               F
'k Maak een verre reis naar een wonderland,
      F7          Bes
Waar de levensboom bloeit aan 't blanke strand,
              Cm
Waar de eng'len tokk'len op harpen fijn.
Es    Bes   F    F7  Bessus4  Bes
Wat een vreugde straks met Jezus daar te zijn.
Refrein
Bes
In dat land (dat zalig land),
     F7
Dat zalig wonderland,

In dat land (dat zalig land),
     Bes
Dat zalig wonderland,
         Bes7
Daar drinkt groot en klein
    Cm
Uit de Heilsfontein.
Es    Bes    F    F7  Bessus4  Bes
Wat een vreugde, straks met Jezus daar te zijn.
Vers 2
In dat wonderland zal geen nacht meer zijn,
Maar een warme, eeuwige zonneschijn.
Daar wist Jezus zelf onze tranen af,
En vergeten is daar lijden, dood en graf.
Vers 3
In dat wonderland, aan de glazen zee,
Zal 'k juichen straks met Gods heil'gen mee.
Daar zal 'k Hem aanbidden, mijn trouwe Heer,
En Hem eeuwig dank betuigen, lof en eer!