523 - Het aangezicht van Jezus
 

Vers 1
 G          Ddim D7
Kent ge 't aangezicht van Je-zus,
    G      Ddim D7
O zo vriend'lijk en zo zacht,
     G7  E   E7  A7
Steeds gewend tot hen die zuchten
         D7
In droeve lijdensnacht?
     G     Ddim D7
Voor een enk'le blik van Jezus
    G    Ddim D7
Vlieden alle zorgen heen.
    G7 E    E7 A7
Ied're moeite moet dan wijken
   D7         G
En ik zie slechts Hem alleen.
Refrein
 G      D   Ddim D7
Hij 's de schoonste uit tienduizend.
    G           Ddim D7
Hij is alles voor mijn ziel!--------
      G G7 E  E7 A7
'k Ben Zijn eigendom, voor eeuwig,
     D7        G
Sinds ik aan Zijn voeten viel.
Vers 2
Kent gij ook de stem van Jezus,
Sprekend tot uw moede hart,
Als een melodie des hemels,
Vol troost in 't uur van smart?
Kom en hoor de stem van Jezus,
Die u nodigt: „Kom tot Mij.
Leg uw leven in Mijn handen.
'k Maak van zondebanden vrij.”
Vers 3
Kent ge Jezus' teed're liefde,
Dieper dan de diepste zee,
Hem die stierf voor onze zonden
En schonk ons eeuw'ge vree?
O, aanbid uw dierb're Heiland.
Loof en prijs Hem, vrij en blij,
En de Heil'ge Geest zal vallen
En vervullen u en mij.