522 - Zie, daar is een plaats bij Mij
 

Vers 1
 Es  Esdim As  Es     Esdim As Es
Daar 's een plaats bij Mij, in de eeuw'ge Rots,
Bes7 Es  Bes7           Es
 Ja, een schuilplaats voor ied're nood.
   Esdim As  Es       Esm Bes
Vlucht tot Mij, o ziel, spreekt de Heer, uw God,
Ges7 Bes C7    F7  Bes    Bes7
Met uw zorgen, klein en groot.-----
Refrein
 Es            As   Es
Daar 's een schuilplaats, droevig hart,
                    F7 Bes
Waar gij rust vindt in 't uur van zorg en smart (zorg en smart).
Es Bes  Es   Esdim  Es Bes7
Je-zus schenkt u vreugd' en vree,
 Es       Es7  As
Deelt u moed en ze-gen mee.
Esdim     Es     F7 Bes7 Es
Daar 's een schuilplaats in de Rots.
Vers 2
Daar 's een trouwe hand, die uw ziel bedekt
Voor de pijlen uit satans boog.
Veilig zijt gij steeds onder Jezus' Bloed,
In die Rots, zo sterk en hoog.
Vers 3
Daar 's een plaats bij Hem als de vijand naakt.
Trouwer Helper bestaat er niet.
Leg uw kommer neer aan Zijn Vaderhart.
Trooster is Hij in verdriet.
Vers 4
Daar 's een plaats bij Mij, spreekt de dierb're Heer.
Nimmer wankelt de eeuw'ge Rots.
Zoek uw rust in Hem als gevaar u dreigt.
Bouw steeds op de liefde Gods.