522 - Zie, daar is een plaats bij Mij
 
1 Daar 's een plaats bij Mij, in de eeuw'ge Rots,
Ja, een schuilplaats voor ied're nood.
Vlucht tot Mij, o ziel, spreekt de Heer, uw God,
Met uw zorgen, klein en groot.
 
Refrein Daar 's een schuilplaats, droevig hart,
Waar gij rust vindt in 't uur van zorg en smart (zorg en smart).
Jezus schenkt u vreugd' en vree,
Deelt u moed en zegen mee.
Daar 's een schuilplaats in de Rots.
 
2 Daar 's een trouwe hand, die uw ziel bedekt
Voor de pijlen uit satans boog.
Veilig zijt gij steeds onder Jezus' Bloed,
In die Rots, zo sterk en hoog.
 
3 Daar 's een plaats bij Hem als de vijand naakt.
Trouwer Helper bestaat er niet.
Leg uw kommer neer aan Zijn Vaderhart.
Trooster is Hij in verdriet.
 
4 Daar 's een plaats bij Mij, spreekt de dierb're Heer.
Nimmer wankelt de eeuw'ge Rots.
Zoek uw rust in Hem als gevaar u dreigt.
Bouw steeds op de liefde Gods.