521 - Broeder kom, zuster kom
 

Vers 1
 G            Em
Uit het Woord van God heb ik 't voor
         Uit het Woord van
               Am     D
             't eerst ge - hoord,
               God  heb ik 't voor 't eerst gehoord,
                       G
Het verlossend en voor elk zo  blij-de  Woord:
        Het ver- los-send en  voor elk  zo blijde Woord:

Jezus neemt de zondaars aan.
     C
Brengt ze op de rechte baan.
     G        Am7      D7    G
Uit het Woord van God heb ik 't voor 't eerst gehoord.
Refrein
 G                  D7
       Ga met mij mee,        ga met mij mee,
Broeder, kom        ga met mij mee!
       Ga met mij mee,        ga met mij mee,
Broeder, kom        ga met mij mee!
                    G
      Ga met mij mee, ga met mij mee, ga met mij mee.
Zuster, kom         ga met mij mee!
      Ga met mij mee, ga met mij mee, ga met mij mee.
Zuster kom,      ga       mee.

      Ja broeder kom,
Broeder kom,
      Ja broeder kom,
Broeder kom,
G7   C       D7
Zuster kom, ja zus-ter kom,
Zuster kom,
Zuster kom, ja zus-ter kom,
Zuster kom,  ja   kom,
     G       D   D7   G   C    G
Zondaar kom en ga met mij de smalle weg, o zondaar kom.
Zondaar kom en ga met mij de smalle weg.
Zondaar kom en ga met mij de smalle weg, o zondaar kom.
Zondaar kom en ga met mij de smalle weg.
Vers 2

Daarom zeg ik tot de we- reld: ga toch heen.
       Daar-om zeg ik  tot de  we - reld: ga toch heen.
Bij je ijd'le din-gen vond ik  moeit' al- leen.
       Bij je ij - d'le din - gen vond ik moeit' alleen.
Snode lust en aardse zin
Brengen mij toch geen gewin.
Daarom zeg ik tot de wereld: ga toch heen.
Vers 3

Nu wil ik een goed sol-daat van Je - zus zijn,
       Nu  wil ik  een goed sol-daat van Jezus zijn,
Moedig strijden tot de vol- le zeeg' is mijn.
        Moe-dig strijden tot  de vol-le zeeg' is mijn.
Is het pad soms steil en smal,
'k Blijf bij Jezus en 'k sta pal.
Nu wil ik een goed soldaat van Jezus zijn.
Vers 4

Kom ik eenmaal aan de gou-den he- melpoort,
        Kom ik een-maal aan de gou - den hemelpoort,
Dan begroet de Heer mij met een vrien-d'lijk woord.
        Dan be- groet de Heer   mij met een vriend'lijk woord.
Ja, mijn woning is gereed.
'k Krijg de palm en 't witte kleed.
Ik kom eenmaal aan de gouden hemelpoort.
(De bassen zingen de eerste twee regels van ieder couplet als contrapunt tegen de andere zang in. Ze zetten deze tekst twee tellen later in.
De kleuren in de tekst van het refrein hebben de volgende betekenissen:
Blauw = Sopraan, Rood = Alt, Groen = Tenor, Paars = Bas.
De hoofdmelodie in het refrein zit in de in rood genoteerde altpartij.)