521 - Broeder kom, zuster kom
 
1 Uit het Woord van God heb ik 't voor 't eerst gehoord,
Het verlossend en voor elk zo blijde Woord:
Jezus neemt de zondaars aan.
Brengt ze op de rechte baan.
Uit het Woord van God heb ik 't voor 't eerst gehoord.
 
Refrein Sopraan:
Ga met mij mee, ga met mij mee,
Ga met mij mee, ga met mij mee, ga met mij mee.
Ja broeder kom,
Zuster kom, ja zuster kom,
Zondaar kom en ga met mij de smalle weg, o zondaar kom.
Alt (= melodie van het refrein):
Broeder, kom ga met mij mee!
Zuster, kom ga met mij mee!
Broeder kom,
Zuster kom,
Zondaar kom en ga met mij de smalle weg.
Tenor:
Ga met mij mee, ga met mij mee,
Ga met mij mee, ga met mij mee, ga met mij mee.
Ja broeder kom,
Zuster kom, ja zuster kom,
Zondaar kom en ga met mij de smalle weg, o zondaar kom.
Bas:
Broeder, kom ga met mij mee!
Zuster kom, ga mee.
Broeder kom,
Zuster kom, ja kom,
Zondaar kom en ga met mij de smalle weg.
 
2 Daarom zeg ik tot de wereld: ga toch heen.
Bij je ijd'le dingen vond ik moeit' alleen.
Snode lust en aardse zin
Brengen mij toch geen gewin.
Daarom zeg ik tot de wereld: ga toch heen.
 
3 Nu wil ik een goed soldaat van Jezus zijn,
Moedig strijden tot de volle zeeg' is mijn.
Is het pad soms steil en smal,
'k Blijf bij Jezus en 'k sta pal.
Nu wil ik een goed soldaat van Jezus zijn.
 
4 Kom ik eenmaal aan de gouden hemelpoort,
Dan begroet de Heer mij met een vriend'lijk woord.
Ja, mijn woning is gereed.
'k Krijg de palm en 't witte kleed.
Ik kom eenmaal aan de gouden hemelpoort.
 
(De bassen zingen de eerste twee regels van ieder couplet als contrapunt tegen de andere zang in. Ze zetten deze tekst twee tellen later in.
De hoofdmelodie in het refrein zit in de altpartij.)