520 - Zijn Naam zal zijn: „Jezus!”
 

Vers 1
As     Es7   As
Daar is een Naam zo wonderschoon,
  Des   Bes7  As Es
Een Naam zo hoog verhe-ven,
Es7   As   C7   Fm Besm C
Die 't koudste hart ontvlammen doet
Es7 As       Es7 As
En wekt tot heilig le - ven.
Refrein
 As  Es7     As
Zijn Naam zal zijn Jezus!
    Es7       As
Wondere Naam, lieflijke Naam!
         Es7    As    Des
Een Naam vol van kracht, van reddende macht,
  Bes    Bes7     Es Es7
Die zondaren schenkt eeuwig le-ven.
 As  Es7     As
Zijn Naam zal zijn Jezus!
    Es7       As
Wondere Naam, lieflijke Naam!
        Es7   As   Des
Die Naam zij geprezen, wijd en zijd,
  Desm As   Es7 As
Tot in alle eeuwigheid.
Vers 2
Die Naam schenkt overwinningskracht,
Behoedt voor vreesachtig bezwijken.
In Jezus' Naam triomferen wij,
Want satan moet voor Hem wijken.
Vers 3
Die Naam van Jezus breekt ied're band
Van zond' en verzoeking in 't leven.
Vertrouw, o ziel, op die wond're Naam.
Verlossing wordt u gegeven.