520 - Zijn Naam zal zijn: „Jezus!”
 
1 Daar is een Naam zo wonderschoon,
Een Naam zo hoog verheven,
Die 't koudste hart ontvlammen doet
En wekt tot heilig leven.
 
Refrein Zijn Naam zal zijn Jezus!
Wondere Naam, lieflijke Naam!
Een Naam vol van kracht, van reddende macht,
Die zondaren schenkt eeuwig leven.
Zijn Naam zal zijn Jezus!
Wondere Naam, lieflijke Naam!
Die Naam zij geprezen, wijd en zijd,
Tot in alle eeuwigheid.
 
2 Die Naam schenkt overwinningskracht,
Behoedt voor vreesachtig bezwijken.
In Jezus' Naam triomferen wij,
Want satan moet voor Hem wijken.
 
3 Die Naam van Jezus breekt ied're band
Van zond' en verzoeking in 't leven.
Vertrouw, o ziel, op die wond're Naam.
Verlossing wordt u gegeven.