519 - Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht
 
1 Is hier een hart, door vrees benard,
Vermoeid door 's levens strijd?
Twijfel drukt u neer?
Gij struikelt telkens weer?
O, vat weer moed, want God is goed
En steeds tot hulp bereid:
Zo gij slechts kunt geloven,
Ziet gij Zijn heerlijkheid.
 
Refrein Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht,
Voor elk die wond'ren van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.
 
2 Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?
Leg dan uw lasten neer!
Tob niet langer voort.
Vertrouw op 's Heren Woord.
Hij hoort uw be en schenkt u vree
In liefde eind'loos teer.
Zo gij slechts kunt geloven,
Niets is onmoog'lijk meer!