518 - De vuurtoren aan de kust
 

Vers 1
 F   C7 F  Gm    C7 F
Aan eenza-me kust staat een toren,
F7 Bes Besdim Bes  F Bes F
Gebouwd  op  on-wrikbare rots.
    D        Gm
Zijn licht straalt zo zacht
  C7    F
In duistere nacht.
     Dm      G7     C
Hij is schoon als een kandelaar Gods.
Refrein
C7 F   C  C7  F
O ziel, wees een lamp
  Des       C
Of kand'laar vol licht,
F7 Bes      F C C7  F
Die stralen werpt ver o-ver zee.
Vers 2
Geen stormwind noch vloed kan hem deren.
Fier zendt hij zijn licht over zee.
De schepen in nood
Redt hij van de dood,
En leidt ze naar veilige ree.
Vers 3
Zo menige ziel gaat verloren,
Lijdt schipbreuk op des levens zee,
Drijft heen als een wrak,
Omdat hem ontbrak
Het licht, dat hem schenken kon vree.
Vers 4
Laat helder uw lamplicht weer schijnen.
Red zondaars, in d' uiterste nood.
O, hoor naar Gods stem.
Win zielen voor Hem.
Straks wacht u een loon, wondergroot.