517 - Zijn hand houdt immer mij vast
 
1 In droevige dagen, vol moeite en strijd,
Als duisternis heerst op mijn pad,
Dan ken ik slechts En, die mij bijstaat in nood:
Jezus houdt mijn hand steeds gevat.
 
Refrein Zijn hand houdt immer mij vast (houdt mij vast).
Hij draagt mijn zorg en mijn last (zorg en last).
In nood en gevaar is Zijn hulp altijd daar.
Zijn hand houdt immer mij vast.
 
2 Als donkere wolken bedekken de zon,
Mijn ziele zich dor voelt en mat,
Dan zie ik op Jezus, mijn Trooster en Vriend.
Hij houdt mijn hand steeds gevat.
 
3 Hoe vaak gleed mijn voet uit op 't pad des geloofs,
Dat voert naar de eeuwige stad,
Maar nimmer liet Jezus mij, arme, alleen.
Hij hield steeds mijn hand omvat.
 
4 Neen nooit zal de Heiland verzaken Zijn kind,
Dat weent onder zorgen en last.
Hij voert mij naar 't land, waar geen schaduwen zijn.
Zijn hand houdt immer mij vast.