515 - Vergeet uw morgengebed niet
 

Vers 1
 Es      As  Es
Vang uw dag steeds aan met een lied in 't hart,
  Bes7 Besdim Bes7   Es
Met lof - prijs en dankgebed.
        As Es
Brengt Hem lof en eer, die uw schuldig hart
Besdim Bes       Bes7 Es
 Eens rein wies van zon-de-smet.
Refrein
Es  As           Es
O, begin steeds uw dag met gebed tot God,
   Bes     F7      Bes
Die steeds uit gevaar en moeite redt.
    Es    As Es  Fm C    Fm
Hij bewaart uwe ziel in verzoeking en nood.
Fm7 Bes7         Es
Ver-geet nooit uw morgengebed.
Vers 2
O, kniel biddend neer in het morgenuur.
Leg stil in Gods hand uw lot.
Dan ontvangt gij kracht en draagt rijk'lijk vrucht.
Wijd daag'lijks uw ziel aan God.
Vers 3
Zonder zegen kunt g' aan uw werk niet gaan.
Vraag God eerst om sterkt' en kracht,
Anders struikelt gij bij het voorwaarts gaan,
En satan, uw vijand, lacht.
Vers 4
Daar 's bewaring onder het Bloed van 't Lam,
Voor 't biddende kind van God.
O, zoek kracht bij Hem, eer ge 't huis verlaat,
En wandel naar Zijn gebod.