515 - Vergeet uw morgengebed niet
 
1 Vang uw dag steeds aan met een lied in 't hart,
Met lofprijs en dankgebed.
Brengt Hem lof en eer, die uw schuldig hart
Eens rein wies van zondesmet.
 
Refrein O, begin steeds uw dag met gebed tot God,
Die steeds uit gevaar en moeite redt.
Hij bewaart uwe ziel in verzoeking en nood.
Vergeet nooit uw morgengebed.
 
2 O, kniel biddend neer in het morgenuur.
Leg stil in Gods hand uw lot.
Dan ontvangt gij kracht en draagt rijk'lijk vrucht.
Wijd daag'lijks uw ziel aan God.
 
3 Zonder zegen kunt g' aan uw werk niet gaan.
Vraag God eerst om sterkt' en kracht,
Anders struikelt gij bij het voorwaarts gaan,
En satan, uw vijand, lacht.
 
4 Daar 's bewaring onder het Bloed van 't Lam,
Voor 't biddende kind van God.
O, zoek kracht bij Hem, eer ge 't huis verlaat,
En wandel naar Zijn gebod.