514 - Zijn eigendom
 
1 'k Ben 't eigendom van Jezus.
Dat maakt mijn hart zo blij!
In vreugde en in droefheid
Staat Jezus aan mijn zij.
Mijn zonden zijn vergeven,
Genageld aan het kruis.
Voor Christus wil ik leven,
Tot 'k kom in 's Vaders huis!
 
Refrein O, looft de Heer!
O looft, o looft de Heer, de Heer!
Brengt Jezus lof en eer!
Verhoogt Zijn Naam,
Verhoogt Zijn Naam, ja Zijn Naam,
Gods kind'ren al tezaam.
Ja, prijst en looft de Heer!
Ja, prijst en looft, o looft de Heer, de Heer!
Brengt Jezus lof en eer,
Die voor ons stierf op Golgotha.
Halleluja!
 
2 'k Ben 't eigendom van Jezus.
Hij heeft mij vrijgekocht.
Hij schonk mij rust en vrede,
Waarnaar ik jaren zocht.
Nu wijd ik Hem mijn leven.
Zijn wil is mijn gebod,
En 'k buig aanbiddend neder:
Mijn Here en mijn God!
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)