513 - Zijn liefde is genoeg voor mij
 

Vers 1
Bes Es Bes     F7sus4 F7
In da-gen van ver - zoe - king,
        Bes
In uren van verdriet,
  Es Bes     F7sus4 F
Is Je-zus aan mijn zij - de,
C7            F7
Al zie 'k Zijn aanschijn niet.
Bes Es Bes     F7sus4 F7
Nim-mer zal Hij ver - la - ten
           Bes
't Kind dat in rouwe treurt.
 Es Esdim Es       Bes G7
Meer - ma - len heeft Zijn liefde
  C7     F7  Bes
't Moede hart opgebeurd.
Refrein
Bes    Besdim Bes Es Esm Bes
Zijn liefd' is  ge-noeg voor mij, voor mij!
   Es  Esdim  Es    Bes
Zijn liefd' is genoeg voor mij!
   Es Esdim Es     Bes Bes7 Es
Mijn Je - zus is mijn en ik ben Zijn.
Bes  C7     F7    Bes
Zijn liefd' is genoeg voor mij!
Vers 2
Als alles schijnt verloren,
Als alles mij ontzinkt,
Dan is 't de Ster der liefde,
Die mij steeds tegenblinkt.
Dan hoor 'k een zacht gefluister:
„Ween niet, Ik ben met u.”
Jezus, vol teer erbarmen,
Draagt ons door noodweer, ruw.
Vers 3
Als zacht mijn tranen vloeien
In stilte van de nacht,
Zie 'k Zijn gelaat gebogen
Over mij, teer en zacht.
Met Zijn doorboorde handen
Zegent Hij 't moede kind.
Niemand op heel de aarde
Heeft mij zo teer bemind.