513 - Zijn liefde is genoeg voor mij
 
1 In dagen van verzoeking,
In uren van verdriet,
Is Jezus aan mijn zijde,
Al zie 'k Zijn aanschijn niet.
Nimmer zal Hij verlaten
't Kind dat in rouwe treurt.
Meermalen heeft Zijn liefde
't Moede hart opgebeurd.
 
Refrein Zijn liefd' is genoeg voor mij, voor mij!
Zijn liefd' is genoeg voor mij!
Mijn Jezus is mijn en ik ben Zijn.
Zijn liefd' is genoeg voor mij!
 
2 Als alles schijnt verloren,
Als alles mij ontzinkt,
Dan is 't de Ster der liefde,
Die mij steeds tegenblinkt.
Dan hoor 'k een zacht gefluister:
„Ween niet, Ik ben met u.”
Jezus, vol teer erbarmen,
Draagt ons door noodweer, ruw.
 
3 Als zacht mijn tranen vloeien
In stilte van de nacht,
Zie 'k Zijn gelaat gebogen
Over mij, teer en zacht.
Met Zijn doorboorde handen
Zegent Hij 't moede kind.
Niemand op heel de aarde
Heeft mij zo teer bemind.