512 - Ik ben een pelgrim
 
1 Ik ben een pelgrim naar 't hemels oord.
Mijn leven, mijn „Alles” is Jezus!
Mijn thuis ligt achter de gouden poort.
Mijn leven, mijn „Alles” is Jezus!
 
Refrein Jezus, Jezus!
Mijn leven, mijn „Alles” is Jezus!
 
2 O, welk een wand'len in hemels licht.
Mijn leven, mijn „Alles” is Jezus!
Ik houd op Sion mijn oog gericht.
Mijn leven, mijn „Alles” is Jezus!
 
3 Omringt de storm mij met grote kracht,
Mijn leven, mijn „Alles” is Jezus!
Ik schuil bij Hem, in de donk're nacht.
Mijn leven, mijn „Alles” is Jezus!
 
4 Straks zing ik, staand' voor de gouden troon:
Mijn leven, mijn „Alles” is Jezus!
O, dierbaar Sion, wat straalt gij schoon!
Mijn leven, mijn „Alles” is Jezus!