511 - In mijn hart ruist een melodie
 
1 Ik heb een lied van God ontvangen,
't Is een lied van lof en prijs,
Een hemelzang van schone melodie,
Als een zang in 't paradijs.
 
Refrein In mijn harte ruist een melodie,
Ja, ruist een melodie, ja ruist een melodie!
In mijn harte ruist een melodie,
Van liefde en van zaligheid.
 
2 Ik heb een lied van God ontvangen,
Wond're zang van Jezus' kruis,
Van 't dierbaar Bloed, voor mij vergoten;
Van het lieflijk Vaderhuis.
 
3 Ik zal het eeuwig, eeuwig zingen,
Met mijn hart en met mijn stem,
Dit schone lied van Jezus' liefde,
Dat mij nader bracht tot Hem.